AKTUALNOŚCI


AKTUALNOŚCI

KONTAKT

HISTORIA SZKOŁY

DOKUMENTY

PRACOWNICY SZKOŁY

RADA RODZICÓW

DLA RODZICÓW

DLA UCZNIÓW

KONKURSY

PLAN ZAJĘĆ

WYDARZENIA

GALERIA ZDJĘĆ

ZAPISY DO SZKOŁY

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW

świetlica szkolna


Licznik odwiedzin Liczniki


REGULAMIN KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W MYSŁOWICACH


Dnia 17 października 2018r. (środa) odbędą się konsultacje z rodzicami


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019


OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI Z UCZĘSZCZANIA NA ZAJĘCIA WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE


Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Szkole Podstawowej nr 1:
kontakt:
e-mail: iod_mzopo@ckziu-myslowice.pl
tel: 32/ 666-31-32


Lista podręczników, których zakupu dokonują rodzice

Zarządzenie w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych

REGULAMIN WYPOŻYCZENIA DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW

UMOWA użyczenia podręczników


DOBRY START - ULOTKA


ZAPISY DO SZKOŁY

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO SZKOŁY SPOZA REJONU DO KLASY I

Więcej informacji w zakładce "Zapisy do szkoły".


W obecnym roku szkolnym Miasto Mysłowice przystąpiło do realizacji projektu pn.: „Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach podstawowych” współfinansowanego ze środków Funduszy Europejskich.

Regulamin projektu

Formularz projektu


W obecnym roku szkolnym nasza szkoła przystępuje do Projektu pn. "Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach podstawowych". Realizacja projektu odbywa się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny). Wszyscy uczniowie, którzy zostaną zakwalifikowani do Projektu otrzymają bezpłatny dostęp przez Internet do programu wspierającego naukę matematyki w klasach 4–7 szkoły podstawowej. Warunkiem zakwalifikowania jest wypełnienie przez rodziców i oddanie w szkole formularza zgłoszeniowego (do pobrania). Oprócz tego część uczniów będzie mogła dodatkowo skorzystać z zajęć wyrównawczych z matematyki, a także z zajęć rozwijających zainteresowania w zakresie matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych .

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. "Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach podstawowych".SYSTEM MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA

Link do strony o jakości powietrza

::: best resolution: 1024 x 768    :::    webmaster:    A. Piórkowska :::