PATRONI SZKOŁY


AKTUALNOŚCI

KONTAKT

DOKUMENTY

PRACOWNICY SZKOŁY

DLA RODZICÓW

DLA UCZNIÓW

KONKURSY

PLAN ZAJĘĆ

WYDARZENIA

GALERIA ZDJĘĆ

ZAPISY DO SZKOŁY

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW

świetlica szkolna


PATRONI SZKOŁY


Helena i Ignacy Fikowie

Helena Moskwianka-Fikowa

Urodziła się 29 grudnia 1903 roku w Brzesku. Skończyła filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jako nauczyciel zaczęła pracować w Katowicach. Później pracowała w Pszczynie, a od 1934 roku w Mysłowicach. Była pisarką, autorką głównie nowel i opowiadań dla dzieci, a także nauczycielką stenografii i maszynopisania w szkole handlowej w Krakowie. Prowadziła działalność polityczną. Była bojowniczką podziemia oraz organizatorką ruchu oporu. Po napaści hitlerowskich Niemiec na Polskę przeniosła się razem z mężem do Krakowa. Tutaj znalazła się w pierwszej grupie osób, które utworzyły partię „Polska Ludowa” przekształconą następnie w ogniwo krakowskiej PPR. Gdy w październiku 1942 roku Ignacy Fik został aresztowany przez nazistów, a jego żonę zostawiono samą z płaczącą córeczką, ale już następnego dnia gestapowcy powrócili i pojmali także ją. W więzieniu na Montelupich w Krakowie próbowano wymusić na niej zeznania, nazwiska oraz adresy. Mimo tortur nie powiedziała nic .
Po kilku tygodniach wyweziono ją do Oświęcimia. Znalazła się pośród 515 osób pochodzących z transportu z dnia 28 stycznia 1943 roku oznaczona numerem 32151. Tam zmarła na tyfus wiosną 1943 roku przeżywszy 39 lat.

Ignacy Fik

Urodził się 4 kwietnia 1904 roku w Przeciszowie. Był wybitnym krytykiem literackim, poetą, publicystą i działaczem społeczno- politycznym. Uczęszczał do gimnazjum w Wadowicach, a następnie przeniósł się do Krakowa do Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego. Mimo, że się uczył musiał zarabiać na swoje utrzymanie, dawał korepetycje w zamożnych domach mieszczańskich. W latach 1923-1927 studiował filozofie oraz polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Działał w harcerstwie, w ZNHS „Życie” w antysanacyjnych klubach Krakowa i Katowic. W 1936 roku ożenił się z niejaką Heleną Moskwianką, wybitną polonistką, nauczycielką i autorką książek dla dzieci. Jego młodość była ściśle związana z harcerstwem. W czasie swojej pracy pedagogicznej a później w konspiracyjnych szeregach PPR cechowało go duże zainteresowanie sprawami młodzieży. Zawsze lubił spędzać czas w towarzystwie młodych ludzi, rozmawiać z nimi i wciągać ich do pracy politycznej. W 1938 roku otrzymał pracę w Mysłowicach, gdzie pracowała jego żona. Po wybuchu wojny nie został zmobilizowany, jako podejrzany o komulizn. Po klęsce wrześniowej w gronie kolegów Fika zastanawiano się nad podjęciem tajnego nauczania, dyskutowano nad możliwością ucieczki na tereny nie zajęte przez Niemców. Ignacy Fik znalazł się wówczas w Krakowie, z początku pracował w mleczarni, a później w Spółdzielni „Czytelnik”. Pozostał w Krakowie i tutaj podjął działalność konspiracyjną. W 1940 roku zorganizował konspiracyjną grupę o nazwie „Rewolucja” i był redaktorem tego pisma. Grupa ta weszła w skład PPR. 22 października 1942 roku Ignacy Fik wraz z żoną Heleną Fik zostali aresztowani, a w kilka dni później Ignacy Fik został rozstrzelany prawdopodobnie w Niepłonicach.

::: best resolution: 1024 x 768    :::    webmaster:    A. Piórkowska   H.Tabor :::