DOKUMENTY SZKOLNE

AKTUALNOŚCI

KONTAKT

HISTORIA SZKOŁY

DOKUMENTY

PRACOWNICY SZKOŁY

RADA RODZICÓW

DLA RODZICÓW

DLA UCZNIÓW

KONKURSY

PLAN ZAJĘĆ

WYDARZENIA

GALERIA ZDJĘĆ

ZAPISY DO SZKOŁY

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW

świetlica szkolna


PLAN PRACY SZKOŁY

MISJA SZKOŁY

WIZJA SZKOŁY

PROGRAM PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY

STATUT SZKOŁY

Szczegółowa punktacja oceniania zachowania

PROCEDURA przyjęcia dzieci do szkoły powracających z zagranicy

OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI Z UCZĘSZCZANIA NA ZAJĘCIA WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE

Wniosek o wydanie duplikatu LEGITYMACJI SZKOLNEJ

Wniosek o wydanie duplikatu ŚWIADECTWA

Wniosek o wydanie PRZEKAZANIA UCZNIA DO INNEJ SZKOŁYPrzedmiotowe ocenianie:

Język angielski kl. 1-3

Język angielski kl. 4-7

Religia kl. 1-3

Religia kl.4-7

Język polski kl.4b

Matematyka

Historia klasa 4, 5a,b,c

Przyroda

Przyroda kl. 4d

Geografia

Biologia

Fizyka, Chemia

Chemia

Język niemiecki

Muzyka

Informatyka / Zajęcia komputerowe

Technika / Zajęcia techniczne

Plastyka

Wychowanie fizyczne

Edukacja regionalna

Przedmiotowe ocenianie jest dostępne na stronie po przesłaniu dokumentu do administratora przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

::: best resolution: 1024 x 768    :::    webmaster:    A. Piórkowska :::