SKKT


AKTUALNOŚCI

KONTAKT

DOKUMENTY

PRACOWNICY SZKOŁY

DLA RODZICÓW

DLA UCZNIÓW

KONKURSY

PLAN ZAJĘĆ

WYDARZENIA

GALERIA ZDJĘĆ

ZAPISY DO SZKOŁY

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW

świetlica szkolna


SKKT

Cele główne:
• Popularyzacja wśród młodych ludzi czynnego wypoczynku
• Zagospodarowanie wolnego czasu
• Edukacja krajoznawcza dzieci
• Poznawanie walorów turystycznych Polski

Aby zostać członkiem SKKT należy zgłosić się do jednego z opiekunów koła (p. Galińska, p. Golonka, p. Pacha), wyrobić kartę PTTK (koszt 26 zł) i dostarczyć 2 zdjęcia legitymacyjne oraz następujące dane osobowe (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, PESEL, numer telefonu rodzica/opiekuna, adres zamieszkania). W ramach SKKT odbywać się będą wycieczki (przeważnie w weekendy ok. 4 w ciągu roku), można zdobywać odznaki turystyczne oraz brać udział w konkursach.

PROGRAM I PÓŁROCZA 2018 POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ MYSŁOWICE

::: best resolution: 1024 x 768    :::    webmaster:    A. Piórkowska   H.Tabor :::