Innowacja Pedagoiczna PO PIERWSZE BEZPIECZNIE - wiem, dbam, zapobiegam...

AKTUALNOŚCI

INFORMACJE O SZKOLE

HISTORIA SZKOŁY

DOKUMENTY

PRACOWNICY SZKOŁY

PRZYJACIELE SZKOŁY

DLA RODZICÓW

DLA UCZNIÓW

KONKURSY

PLAN ZAJĘĆ

WYDARZENIA

GALERIA ZDJĘĆ

ZAPISY DO SZKOŁY

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW

świetlica szkolna


W obecnym roku szkolnym Miasto Mysłowice przystąpiło do realizacji projektu pn.: „Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach podstawowych” współfinansowanego ze środków Funduszy Europejskich.

Regulamin projektu

Formularz projektu

Oświadczenie uczestnika projektu


Przed na mi drugi rok realizacji projektu pn. "Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach podstawowych. Nasza placówka jest jedną z 14 szkół biorących udział w projekcie. Celem projektu jest: wzrost do 2019 roku poziomu kluczowych kompetencji u 1329 uczniów i 1303 uczennic wskazanych w projekcie mysłowickich szkół podstawowych, poprzez udział w oferowanych formach wsparcia oraz wzrost efektywności i jakości kształcenia, w tym metodą eksperymentu w 14 szkołach poprzez doposażenie w pracownie i pomoce dydaktyczne w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki. Dofinansowanie całości projektu z UE wynosi: 2 632 335,63 PLN Oferta skierowana do uczniów klas III – VIII szkół podstawowych. W naszej szkole w ramach wsparcia będą odbywały się głównie zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne oraz rozwijające zainteresowania z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. W roku szkolnym 2017/2018 wsparciem objęci byli uczniowie klas IV - VII. Od września 2018r. oferta skierowana jest do wszystkich uczniów naszej szkoły z klas III - VIII. Ponieważ projekt jest skierowany do uczniów szkół podstawowych, z uwagi na ich niepełnoletniość - przypominamy, że deklaracje uczestnictwa czytelnie podpisują rodzice (prawni opiekunowie). Formularze zgłoszeniowe (dla osób, które nie są jeszcze w projekcie) - podobnie jak w roku ubiegłym będzie można otrzymać podczas wrześniowych zebrań z rodzicami lub pobrać ze strony internetowej.


Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. "Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach podstawowych".

(załącznik do pobrania).


::: best resolution: 1024 x 768    :::    webmaster:    A. Piórkowska :::